Z winy drogowcow Raba zalewa równoległą do Zakopianki droge ?

Mieszańcy zagrożonych terenów Stróży i Pcimia wzdłuż Raby winą za zalanie ich drogi i posesji obarczają budowniczych nowej Zakopianki. Twierdzą, że wzmocnienie drugiego brzegu i zwężenie koryta rzeki spowodowały, że Raba wylała po ich stronie...

Z mieszkańcami zalanych terenów spotkał się Maciej Grzyb