Sejm przyjął ustawę o podpisie elektronicznym. Zgodnie z nią, podpis taki będzie tak samo ważny jak odręczny. Jednym z wyjątków będzie podpis pod dokumentem poświadczającym zawarcie związku małżeńskiego.

Każdy podpis elektroniczny składać się będzie z dwóch części - publicznej i prywatnej. Dopiero zestawienie tych dwóch elementów stanowić będzie o ważności. Część prywatna będzie zapisana na specjalnej karcie, którą będzie mógł odczytać tylko właściciel. Jawna część podpisu elektronicznego będzie publikowana w Internecie.

Foto Archiwum RMF

06:30