Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapowiada Platforma Obywatelska. Powołuje się na artykuł 2. Konstytucji, który stwierdza, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Tymczasem - według Platformy - niektóre przepisy nowelizacji dyskryminują część podatników. Dziś wniosek w tej sprawie ma trafić do Trybunału. Zaskarżenie nowelizacji PIT-ów do Trybunału Konstytucyjnego zapowiadały też wcześniej LPR i PiS. Były też skargi do rzecznika praw obywatelskich.

08:00