Rosyjska cerkiew prawosławna chce aktywnie zareagować na wizytę Jana Pawła II na Ukrainie. Patriarcha Aleksij II pojedzie na Białoruś dokładnie w tym samym czasie, gdy papież będzie przebywał we Lwowie - napisała gazeta „Nowyje Izwiestia”.

Jak pisze gazeta, zwierzchnik Cerkwi prawosławnej ma zamiar pojechać na Białoruś między 25 a 27 czerwca, czyli dokładnie wtedy, gdy papież będzie w trakcie swej ukraińskiej pielgrzymki. Na Białorusi dla Aleksieja II ułożono taki program jak dla papieża na Ukrainie. Patriarcha ma się spotkać z prezydentem Łukaszenką, będzie odprawiał nabożeństwa w katedrach i stanie na czele procesji. Do kulminacji pielgrzymki dojdzie na styku trzech bratnich prawosławnych państw: Rosji, Białorusi i Ukrainy. Aleksiejowi II zostaną tam wręczone cerkiewne chorągwie przeznaczone dla świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Jak pisze gazeta, to adekwatna odpowiedź Cerkwi na wizytę papieża. Kościół prawosławny sprzeciwia się wizycie papieża w Kijowie i we Lwowie. Posłuchaj relacji korespondenta sieci RMF FM Andrzeja Zauchy:

10:40