Za trzysta lat na Ziemi będzie dziewięć miliardów ludzi, Japończycy będą dożywać 108 lat, nastąpi eksplozja liczby ludności w Afryce, a Europejczycy staną się gatunkiem wymierającym. Takie są prognozy ONZ.

W swojej pierwszej prognozie obejmującej okres trzech nadchodzących stuleci ONZ wyliczyła, że liczba ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów, zakładając, że utrzyma się tendencja małych rodzin. A nawet drobne zmiany mogą powodować ogromne konsekwencje.

Raport ostrzega, że w Europie, Japonii, Australii i Kanadzie rodziny są za małe. Jeśli Rosja, Włochy i Hiszpania nie zwiększą liczby dzieci, to do roku 2300 liczba ludności tych państw wyniesie 1 procent obecnej liczebności. W Niemczech zaś będzie tylu ludzi, ile obecnie żyje w Berlinie. Prognoza na trzy stulecia jest najodleglejszą, jaką kiedykolwiek opracowała ONZ.

09:50