Nieznaną, zbiorową mogiłę ofiar odkryto na terenie obecnego parkingu leśnego przy byłym niemieckim nazistowskim obozie pracy przymusowej Treblinka I. Badania prowadzili w tym miejscu prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowje wraz z międzynarodowym zespołem biegłych.


Przeprowadzone dotąd czynności doprowadziły do ujawnienia na terenie obecnego parkingu położonego w kompleksie leśnym, przylegającym do miejsca, gdzie funkcjonował obóz Treblinka I, mogiły o wymiarach 4,5 na 3,4 metra, w której znajdują się szczątki ludzkie - poinformował dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego prok. Andrzej Pozorski.
Dodał przy tym, że szczątki ujawniono tuż po zdjęciu wierzchniej, ok. 10-15-centymetrowej, warstwy ziemi.

Głębokość była bardzo płytka, w zasadzie na wysokości korzeni traw i były to pojedyncze szczątki ludzkie, czyli nie w układzie anatomicznym. Naszym celem na tym etapie nie jest doprowadzenie do ekshumacji, ale precyzyjne określenie liczby i wielkość znajdujących się tam jam grobowych - wyjaśnił.


Poza szczątkami ludzkimi na terenie parkingu ujawniono również łuski od pocisków broni długiej i krótkiej oraz elementy garderoby, m.in. metalową klamrę paska od spodni.

Według IPN-u, w mogile na pewno spoczywają więźniowie obozu pracy. Jak powiedział RMF FM prokurator Robert Janicki, w okolice trafiały też inne osoby na egzekucje.
Przewożono tam osoby z Warszawy, z Sokołowa Podlaskiego, m.in. przywieziono dużą grupę więźniów z Pawiaka, która w tym lesie przylegającym do obozu pracy była pozbawiana życia i pochowana w ukrytych mogiłach - wyjaśnił Janicki. W lesie mogą się też znajdować zbiorowe mogiły Romów i Włochów, których tam rozstrzeliwano.

Prace pionu śledczego IPN oraz zespołu biegłych z Polski, Austrii, Norwegii i Wielkiej Brytanii mają pozwolić na ustalenie nie tylko miejsc, gdzie znajdują się zbiorowe i pojedyncze mogiły ofiar obozu, ale także miejsc, gdzie odbywały się masowe egzekucje. Prowadzone są w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w sprawie zbrodni z lat 1941-44 na więźniach niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I.

Tzw. obozu pracy Treblinka I nie należy mylić z pobliskim obozem zagłady Treblinka II, w którym do czasu jego likwidacji w listopadzie 1943 r. Niemcy zamordowali setki tysięcy Żydów. W obozie pracy Treblinka I Niemcy początkowo przetrzymywali Polaków, później również Żydów, a wśród ofiar zbrodni tam popełnionych byli m.in. więźniowie Pawiaka. Do momentu jego likwidacji pod koniec lipca 1944 r. przeszło przez niego ok. 20 tys. więźniów, z czego ok. 10 tys. zmarło lub zostało rozstrzelanych.