Rowan Williams, kontrowersyjny obrońca homoseksualistów i zwolennik dopuszczenia kobiet do stanu biskupiego, jest od dziś arcybiskupem Canterbury. Tym samym staje na czele 70 mln anglikanów na całym świecie. 52-letni Williams został wybrany przez królową Elżbietę już w lipcu, teraz oficjalnie obejmie stanowisko.

Walijczyk Williams zastąpi na stanowisku George'a Careya, który po 11 latach przechodzi na emeryturę. Jest pierwszym arcybiskupem Canterbury spoza Anglii od czasu zerwania przez władców angielskich z Rzymem w XVI wieku.

Williams, dotąd arcybiskup Walii, rozgniewał anglikańskich konserwatystów swoją tolerancją dla homoseksualistów wśród kleru, dla związków homoseksualnych oraz poparciem dla wyświęcania kobiet na biskupów, co - jego zdaniem - nie jest sprzeczne z teologią.

W programie BBC wyemitowanym wczoraj wieczorem zaatakował on struktury własnego Kościoła, za ich kostyczność i zbyteczną ceremonialność. Posłuchaj relacji korespondenta RMF Bogdana Frymorgena:

Jest on także znany ze zdecydowanych poglądów w kwestiach politycznych i społecznych. O konflikcie w Afganistanie mówił, iż jest "moralnie wątpliwy", zaś ewentualny amerykański atak na Irak nazwał niemoralnym i nielegalnym.

09:00