Czy 11 września 2001 roku doszło do jednego, czy do dwóch ataków na World Trade Center? Na pytanie za 3,5 mld dol. ma odpowiedzieć sąd w Nowym Jorku. Od werdyktu w tej sprawie zależy suma, jaką otrzyma od firm ubezpieczeniowych dzierżawca budynków.

Sąd na Manhattanie wysłuchał wczoraj opinii prawnika jednej z 13 firm ubezpieczających WTC. Jego zdaniem, w myśl polisy zawartej w lipcu 2001 roku, zamach na dwie wieże był jednym aktem terroru i dzierżawcy należy się odszkodowanie w wysokości 3,5 mld dol.

Dzierżawca i właściciel wież uważają jednak, że doszło do dwóch ataków, należy się im więc podwójne odszkodowanie - 7 mld dol.

Jak się uważa, decyzja, której podjęcie może zająć jeszcze wiele tygodni, wpłynie na tempo odbudowy Ground Zero. Wyższe odszkodowanie pokryłoby większość kosztów inwestycji, które mogą sięgnąć 11 mld dol.

10:35