Hitlerowski bunkier został odkryty w samym centrum Warszawy. Przy okazji wymiany torów tramwajowych przy Placu Zbawiciela dokopano się do betonowych umocnień sprzed sześćdziesięciu lat. Stołeczni decydenci nie wiedzą czy konstrukcja zostanie ponownie przykryta czy też wykopana i przeniesiona w inne miejsce.

Bunkier to najpewniej pozostałość niemieckich przygotowań do obrony Warszawy z końca 1944 roku. Po upadku powstania hitlerowcy wybudowali ich ponad 60. Były to wkopane w ziemie konstrukcje z otworem, w którym umieszczono załogę z karabinem maszynowym. Żelbetowe ściany tworzące podobny do prostokąta kształt wyraźnie odcinają się od otaczających je resztek gruzu i ziemi.

Resztki schronu znajdują się dokładnie pod linią torów tramwajowych.