Wczoraj skończył się okres ochronny dla lokatorów, którzy nie płacą czynszu. Chodzi o osoby, wobec których sąd orzekł eksmisję z mieszkania. Jednak wielu lokatorów, którym grozi eksmisja, zyskało prawo do lokali socjalnych.

Na bruk nie można eksmitować kobiet w ciąży, małoletnich i niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych oraz ich opiekunów i współmieszkańców. Według ustawy eksmisja grozi nie tylko tym, którzy zalegają z czynszem, ale także lokatorom dewastującym mieszkania albo zakłócającym spokój innym. Jak co roku zagrożonych eksmisją zamierza bronić też PPS. Lider partii - poseł Piotr Ikonowicz zapowiada bezpłatne porady prawników i mediacje w spółdzielniach mieszkaniowych, a w ostateczności blokady. "Do takiej ostateczności jak blokada dochodzi dopiero wtedy, kiedy nie ma już innego wyjścia. A muszę powiedzieć, że to, że blokujemy czasami te eksmisje sprawia, że tym chętniej właściciele i wierzyciele tych lokatorów godzą się na mediacje." – powiedział poseł Ikonowicz. Posłuchaj relacji reportera RMF FM Katarzyny Motas z Rzeszowa:

Lokatorzy zagrożeni eksmisją będą od tego roku rzadziej tracić dach nad głową. Wiele osób, które dotychczas trafiały "na bruk" za niepłacenie czynszu, zyskało bowiem prawo do lokali socjalnych. Do tej pory, sądy wydające wyroki eksmisyjne, rzadko dawały wyrzucanym z mieszkań prawo do takiej przeprowadzki. Gminy także nie znajdywały mieszkań o gorszym standardzie. Sędzia Krystyna Golinowska z Łodzi uważa, że z pewnością lokal zastępczy powinna otrzymać osoba sprawująca opiekę nad małoletnim dzieckiem. Posłuchaj relacji Marcina Wąsiewicza z sieci RMF FM:

04:30