W Dziewiętlicach na Opolszczyźnie mieszkańcy nadal likwidują skutki czerwcowej powodzi. Przepływająca przez wieś rzeka Świdna będzie poszerzona. Ma to kosztować ponad dwa miliony złotych.

Byłem w Dziewiętlicach tuż po czerwcowej powodzi. To była najbardziej zniszczona przez żywioł wieś w regionie. Ucierpieli prawie wszyscy mieszkańcy.

W czerwcu mieszkańcy tak opowiadli mi o tym, co się stało

Po trzech miesiącach wróciłem do Dziewiętlic.

Stajemy na nogi - mówią teraz mieszkańcy wsi

Łącznie straty na Opolszczyźnie po czerwcowej powodzi oszacowano na ponad 20 mln złotych. Woda załała prawie 20 ha pól. Poszkodowanych było blisko 800 rodzin.