Aleksander Małachowski zmarł późnym wieczorem w szpitalu w Warszawie. Miał 80 lat. Był honorowym przewodniczącym Unii Pracy; wicemarszałkiem Sejmu II kadencji.

Aleksander Małachowski urodził się w 1924 roku we Lwowie. Podczas okupacji był kurierem, łącznikiem; dwukrotnie więziony przez NKWD. Został zesłany do obozu koło Stalinogorska, gdzie pracował w kopalni węgla kamiennego.

Po wojnie, został usunięty z Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracował jako asystent – nie chciał wstąpić do ZMP.

Po „Październiku” współorganizował pismo "Fakty"; wyspecjalizował się w reportażach literackich i publicystyce kulturalnej. Pracował w redakcjach "Współczesności", "Kultury" radiu oraz telewizji. W tej ostatniej był współautorem niezwykle popularnych programów: "Telewizja Nocą" i "Rozmowy o cierpieniu".

Aleksander Małachowski od 1980 roku był członkiem NSZZ "Solidarność"; w stanie wojennym był internowany, rok później - aresztowany pod zarzutem działalności konspiracyjnej.

Był honorowym przewodniczącym Unii Pracy. Moją troską jako współtwórcy i szefa Unii Pracy, który myśli kategoriami socjaldemokratycznymi, jest dać szansę awansu wszystkim ludziom, takim Jankom Muzykantom, a z tym jest obecnie źle - mówił.

05:50