Zaostrzymy strajk, jeśli do jutra, do godz. 10 nie przyjedzie do nas przedstawiciel rządu – ostrzegają pracownicy Huty Stalowa Wola, którzy 12. dobę okupują tamtejsze starostwo.

Okupacja budynku starostwa zaczęła się 20 sierpnia, po ulicznej manifestacji pracowników HSW. Przez pierwszych pięć dni okupowano tylko salę narad. Od poniedziałku zaostrzono protest, strajkujący zajęli cały budynek. Z kolei w czwartek ok. 300 pracowników huty przez godzinę blokowało drogę krajową Lublin - Rzeszów.

Protestujący, oprócz pomocy od Agencji Rozwoju Przemysłu, domagają się zagwarantowania osłon socjalnych, kontroli prawidłowości przetargu na kołowy transporter opancerzony dla wojska oraz skutecznej pomocy dla zakładu metalurgicznego HSW. Chcą również przyspieszenia przez Sejm prac nad obywatelskim projektem ustawy, przywracającej zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

18:00