Miejsca pracy nie są zagrożone, ale cięcia są konieczne. Jastrzębska Spółka Węglowa broni się przed kryzysem. Zarząd wypowiedział związkowcom porozumienia zbiorowe i otworzył sobie drogę do oszczędności.

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej muszą liczyć się z tym, że wynagrodzenia w tym roku nie wzrosną. 14. pensja może być wypłacana w ratach, a w kolejnych latach ma być uzależniona od wyników finansowych spółki.

Niższy może być ekwiwalent za węgiel, czyli tzw. deputat. Można też spodziewać się likwidacji dopłat do przewozów pracowniczych czy dopłat do chorobowego.

Zarząd podkreślił, że podjął uchwałę o wypowiedzeniu porozumień ze związkami, bo te nie chciały rozmawiać, a najważniejsza jest ochrona miejsc pracy.  

(j.)