Nad Polską wisi groźba utraty 50 mln euro z unijnego funduszu PHARE 2000 – ostrzega przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Byłoby to wydarzenie bezprecedensowe. Nasz kraj do tej pory nigdy nie utracił tak dużych pieniędzy.

Komitet Integracji Europejskiej (KIE) zaprzecza jednak tym informacjom. KIE przekonuje, że na pewno nie stracimy 50 mln euro; najwyżej nie dostaniemy 24 mln. Ale nie dlatego, że nieprawidłowo lub zbyt późno przedstawiliśmy projekty na ich wykorzystanie, ale dlatego, że koszty niektórych inwestycji okazały się znacznie niższe, niż pierwotnie planowano.

Wiele spośród zawieranych kontraktów rodzi oszczędności - mówi minister Danuta Hübner. Wszystko dlatego, że – jak przypomina minister - na rynku budowlanym jest recesja i firmy obniżają ceny.

Niestety, zaoszczędzone przez nas pieniądze zwykle wracają do Brukseli, choć w tym przypadku poprosiliśmy Komisję Europejską, by zgodziła się na przesuniecie części pieniędzy na inne projekty. Jednak w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Na pewno stracimy blisko 10 mln euro.

CO TO JEST PHARE?

Rys. RMF

11:30