Nawet kilkadziesiąt milionów złotych mogło zostać wyłudzonych z funduszy europejskich (PHARE) przy modernizacji linii kolejowej Rzepin - Warszawa. Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 32 osoby w całej Polsce.

Wśród zatrzymanych są członkowie Dyrekcji Generalnej PKP, inspektorzy budowlani i szefowie spółek zależnych. Zatrzymano ich w Poznaniu, Lublinie, Katowicach i Gdańsku.

Proceder wyglądał następująco: kolej ogłaszała przetargi, które wygrywały spółki-córki, a te zlecały podwykonawcom remonty budynków PKP. W rzeczywistości remontów nikt nie robił, ale za prace wystawiano faktury, a podstawieni inspektorzy potwierdzali wykonanie robót.

Wcześniej zarzuty postawiono 10 innym osobom: Tzw. wykonawcom i tzw. podwykonawcom. Osoby te wystawiły kilkaset, być może nawet kilka tysięcy faktur. Pierwsze zarzuty dotyczyły potwierdzenia nieprawdy w dokumentach - powiedział RMF prokurator Mirosław Adamski z poznańskiej prokuratury okręgowej. Dwie kolejne osoby są poszukiwane przez policję.

By zatuszować sprawę, wykonywano tzw. prace kosmetyczne: np. układano kostkę wzdłuż torów lub malowano elewację. Sprawa wyszła na jaw dopiero po dwóch latach. Unia Europejska przekazywała środki z funduszu PHARE na modernizację obiektów kolejowych na trasie z Rzepina do Warszawy w latach 1997-2002.

05:50