Osoby zasiadające w zarządach Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zarabiały w zeszłym roku 47,5 tys. zł miesięcznie. To przeciętnie o 3 tys. zł więcej niż rok wcześniej - obliczył "Parkiet" na podstawie sprawozdań finansowych tych instytucji.

Wynagrodzenia władz 13 PTE w 2011 r. poszły w górę o 7 proc., ale łączne pensje w PTE spadły o 1,6 proc. A to z uwagi na ograniczanie zatrudnienia - liczba pracujących w towarzystwach obniżyła się o blisko 140 osób, do ponad 700.

Zarobki w zarządach PTE nie odbiegają od standardów stosowanych w instytucjach finansowych - twierdzi rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Łukasz Dajnowicz. Również według ekspertów z firm zajmujących się wynagrodzeniami, pensje członków zarządów towarzystw są zgodne z poziomem wynagrodzeń na rynku finansowym w Polsce.

"Parkiet" podkreśla, że na szczególną uwagę zasługują wynagrodzenia w tych podmiotach, które zarządzają najmniejszymi funduszami emerytalnymi. 3-osobowy zarząd Pekao Pioneer PTE zarobił 2,2 mln zł (w sumie najwięcej z 13 towarzystw). Najgorzej wypadł zarząd Polsatu, który otrzymał tylko 684 tys. zł.