​14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu był poszkodowany przez zmowę przetargową trzech przedsiębiorstw - wynika z ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na uczestników zmowy przetargowej Urząd nałożył kary w wysokości prawie 80 tysięcy złotych.

​14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu był poszkodowany przez zmowę przetargową trzech przedsiębiorstw - wynika z ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na uczestników zmowy przetargowej Urząd nałożył kary w wysokości prawie 80 tysięcy złotych.
Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

Jak poinformował we wtorek w komunikacie UOKiK, postępowanie wszczęto w listopadzie 2016 r. po skardze komendanta 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.

Zawiadamiający zwrócił uwagę na rozstrzygnięcie przetargu na sezonową obsługę kotłowni, który odbył się w 2015 r. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że doszło do zmowy przetargowej - czytamy w komunikacie.

Zmowa przetargowa została zawarta między spółką Megatherm, Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław oraz Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych "Śmigiel". Dwaj pierwsi przedsiębiorcy uczestniczyli w przetargu jako konsorcjum.

Uczestnicy zmowy zastosowali mechanizm wycofywania ofert. Najtańsza była złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych "Śmigiel". Przedsiębiorca nie uzupełnił jednak braków w swojej propozycji - nie przesłał właściwego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Tym samym zamawiający wybrał następną w kolejności i droższą ofertę konsorcjum Megatherm i Przedsiębiorstwa Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław - tłumaczył Urząd. W opinii UOKiK, taki właśnie był cel porozumienia.

Na uczestników zmowy przetargowej urząd nałożył kary w wysokości prawie 80 tys. zł - na Megatherm 42 tys. 83,38 zł kary, a na Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław - 36 tys. 944,13 zł. Trzeci z uczestników porozumienia - Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych "Śmigiel" - zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w grudniu 2016 r., dlatego UOKiK umorzył postępowanie wobec niego i nie nałożył kary finansowej.

Decyzja nie jest prawomocna. Ukarani mogą odwołać się od niej do sądu.


(ł)