Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,75 proc. w skali rocznej.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami. Większość ekonomistów uważa jednak, że RPP obniży w tym roku główną stopę procentową do poziomu 4,25 proc.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp proc. w maju tego roku - podniosła je o 25 pb, po 10 miesiącach stabilizacji. W ubiegłym roku RPP czterokrotnie podnosiła stopy: w styczniu, kwietniu, maju oraz czerwcu, a łączna skala podwyżek stóp wyniosła wtedy 100 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., depozytowa 3,25 proc., zaś redyskonta weksli 5,00 proc.