Zaledwie 6 wniosków – taki jest wynik pierwszego tygodnia przyjmowania wniosków o pomoc z Sapardu. O pieniądze z tego funduszu mogą się ubiegać samorządy, rolnicy indywidualni i grupy producenckie. W ramach Sapardu Polska otrzyma ponad 500 mln euro bezzwrotnej pomocy.

Pieniądze z Sapardu mają być przeznaczone na rozwój terenów wiejskich: budowę dróg i oczyszczalni ścieków oraz na modernizację gospodarstw.

Problemem jest jednak to, że pieniądze te można otrzymać dopiero po zakończeniu inwestycji. Trzeba więc zainwestować własne pieniądze, a poza tym wypełnić niezwykle skomplikowany, wielostronicowy wniosek. Na szczęście do darmowej pomocy przy wypełnianiu wniosków zobowiązane są ośrodki doradztwa rolniczego.

Mimo że w całym kraju złożono zaledwie 6 wniosków, to według Aleksandra Bentkowskiego, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zainteresowanie pomocą jest ogromne: w niektórych województwach zabrakło już druków.

Foto: RMF

23:45