Dziś rozpoczyna się wypłata kolejnej, szóstej już transzy odszkodowań za niewolniczą i przymusową pracę na rzecz III Rzeszy.

W ramach tej transzy świadczenia będzie mogło odebrać około dwudziestu dwóch tysięcy poszkodowanych. Na szóstą transzę Niemcy przekazali naszej fundacji "Polsko - Niemieckie Pojednanie" 85 mln złotych, nadal wymienianych po niekorzystnym kursie. Na mocy porozumienia między obiema fundacjami polscy poszkodowani otrzymają jednak wyrównania powstałych wskutek tego strat. Beneficjenci transzy szóstej i następnych mogą liczyć na odebranie wyrównań jesienią.

Foto: Archiwum RMF

07:10