Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza interwencji na rynku walutowym, gdyby okazało się to niezbędne - napisał Narodowy Bank Polski w opublikowanym projekcie "Założeń polityki pieniężnej na rok 2011".

Rada Polityki Pieniężnej (...) opiera politykę pieniężną na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Począwszy od 2004 r. Rada przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 pkt proc. - poinformował NBP w dokumencie. Dodał, że RPP realizuje strategię w warunkach płynnego celu inflacyjnego.

System płynnego kursu nie wyklucza prowadzenia interwencji na rynku walutowym, gdyby okazało się to niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju, co sprzyja średniookresowej realizacji celu inflacyjnego - napisano w projekcie.

Założenia przedstawiają podstawowe elementy realizowanej przez NBP strategii polityki pieniężnej, a także zarys uwarunkowań makroekonomicznych mogących wpływać na tę politykę w 2011 r. Dokument zawiera też opis instrumentów polityki pieniężnej.