Gabinet Michaiła Kasjanowa przetrwał głosowanie nad wotum nieufności w Dumie, czyli izbie niższej rosyjskiego parlamentu. Odwołania rządu domagali się komuniści Giennadija Ziuganowa oraz liberalne "Jabłoko" Grigorija Jawlińskiego.

Pierwsze z tych ugrupowań zarzucało premierowi, że jego polityka pogłębia ubóstwo, Jabłoko uznaje z kolei, że Kasjanow poniósł klęskę w przeprowadzaniu reform.

Jednak temu nietypowemu sojuszowi zabrakło zwolenników, bo premiera poparły centrowe ugrupowania związane z Kremlem. Dysponują one większością głosów w Dumie. Po głosowaniu okazało się, że do wymaganej bezwzględnej większości głosów komunistom i liberałom z Jabłoka zabrakło poparcia ponad 50 deputowanych i wniosek upadł.

17:40