Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2011 rok. Dokument przygotowany przez resort finansów zakłada, że przyszłoroczny deficyt nie przekroczy 40,2 mld zł. W projekcie przyjęto założenie, że PKB wzrośnie o 3,5 procent, a bezrobocie na koniec przyszłego roku sięgnie 9,9 procent.

Zgodnie z projektem, przyszłoroczne wydatki państwa mają wynieść ponad 313, 5 mld zł, a dochody - ponad 273,2 mld zł. Dochody podatkowe sięgną 242,6 mld zł, a tzw. niepodatkowe mają wynieść 28,2 mld zł. Inaczej niż w ubiegłym roku wśród niepodatkowych dochodów budżetu rząd zaplanował wypłatę z zysku NBP. Zgodnie z prognozą, ma ona wynieść 1 mld 717 mln zł. Z kolei wpływy z prywatyzacji mają sięgnąć 15 mld zł.

Resort finansów przewiduje, że w tym roku dług publiczny wyniesie 53,2 procent PKB, a w przyszłym roku wzrośnie do 54,2 procent PKB.

Na marzec zaplanowano wzrost emerytur i rent o 2,7 procent. Zamrożone mają być natomiast płace w budżetówce. Resort finansów prognozuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3359 zł.

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy okołobudżetowej

Gabinet Donalda Tuska przyjął we wtorek również projekt ustawy tzw. okołobudżetowej. Zgodnie z dokumentem zasiłek pogrzebowy ma zostać obniżony do 4 tys. zł z obecnych 6395,7 zł. Ulgi dla studentów na przejazdy koleją i autobusami wzrosną natomiast do 51 procent. Od 1 stycznia wzrośnie również VAT - o jeden punkt procentowy. Podwyżka będzie obowiązywała do końca grudnia 2013 roku.

Zgodnie z konstytucją, rząd ma przekazać projekt ustawy budżetowej Sejmowi najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego, czyli do końca września. Następnie parlament ma cztery miesiące na prace nad budżetem. Konstytucja stanowi, że jeśli w tym terminie ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, ten może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.