Polska wystąpiła do Unii Europejskiej o prawo do podejmowania przez

Polaków legalnej pracy w krajach Piętnastki. Domagamy się, by prawo takie

przysługiwało nam zaraz po wejściu do Unii. Oznaczałoby to, że w ciągu

pierwszych 10 lat w poszukiwaniu pracy wyjechałoby z kraju od

400 do 700 tysięcy osób.

Przewodnicząca polskiej delegacji, wiceminister pracy Irena Boruta

złożyła w Brukseli nasze stanowisko negocjacyjne "w sprawie swobodnego

przepływu osób"...

Szymańska "PRACA" (0:45)