Powstaje rządowy pakiet działań stabilizacyjnych wobec kryzysu. Dokument, który przygotowuje zespół doradców strategicznych premiera, zawiera propozycje zmian w ustawach dotyczących systemu bankowego i regulujących wykorzystanie środków z Unii Europejskiej - informuje "Rzeczpospolita".

Według gazety przewiduje on rozwój poręczeń i gwarancji dla biznesu, wprowadzenie czasowej ulgi inwestycyjnej dla firm oraz zmiany prawa zapobiegające zwolnieniom grupowym lub je ograniczające.

Autorzy dokumentu rekomendują zmiany w ustawie o finansowym wsparciu dla rodzin, które spowodują większy dostęp do kredytów mieszkaniowych i pomogą w przywróceniu stabilności na rynku deweloperskim.

Według doradców rząd powinien skoncentrować się na wzmocnieniu popytu konsumpcyjnego i pobudzaniu inwestycji, m.in. poprzez lepsze wykorzystanie pieniędzy z UE.