Nowelizacja ustawy lustracyjnej, która właśnie dziś wchodzi w życie, prawdopodobnie sparaliżuje prace Sądu Lustracyjnego. Ustawa, którą niedawno znowelizował Sejm głosami SLD i Samoobrony - wyłącza z lustracji wywiad i kontrwywiad PRL i uznaje, że agentami są tylko ci, którzy donosili na opozycję czy Kościół.

Sąd Lustracyjny najpewniej już dziś poprosi Trybunał Konstytucyjny o wykładnię prawną. Sędziowie znajdują bowiem w nowej ustawie tak dużo sprzeczności i niejasności, że kontynuowanie przynajmniej części procesów będzie niemożliwe. Czy nowelizacja oznacza faktyczny koniec lustracji, a zmiany mają głównie na celu zakończenie procesów liderów SLD - Józefa Oleksego i Marka Wagnera, podejrzewanych o kontakty z wywiadem - jak uważa opozycja? Te procesy, jak i sprawy ośmiu innych osób na pewno nie będą automatycznie zamykane. Sędziowie jednak będą musieli na nowo ocenić zarzuty – wyjaśnia sędzia Barbara Trębska, rzeczniczka Sądu Lustracyjnego. "Te sprawy kończyły się orzeczeniami zgodności oświadczeń lustracyjnych z prawdą" – dodaje Trębska. Nie jest to jednak takie proste jak się wydaje. Sędziowie widzą wiele sprzeczności w nowelizacji. Ustawa nakazuje orzekać według innych uregulowań niż obowiązujące w czasie gdy oświadczenia były składane. "To wbrew wszelkim zasadom" – uważa Trębska. "Powinno być tak, że oceniać się winno zachowanie człowieka według przepisów, które obowiązywały w dacie kiedy składał oświadczenie lustracyjne" – dodaje. Posłuchaj relacji naszej warszawskiej reporterki Beaty Lubeckiej:

Problem też co zrobić z osobami już skazanymi za kłamstwo lustracyjne. Takich osób jest 18. Cześć z nich została skazana właśnie za kontakty z wywiadem. W myśl aktualnej ustawy nie byliby agentami. Tych prawomocnych wyroków nie da się już cofnąć ani na nowo rozpocząć procesów. Sąd Lustracyjny dlatego właśnie najprawdopodobniej skieruje pytanie do trybunału do czasu rozstrzygnięcia tych problemów. Niektóre przynajmniej procesy lustracyjne mogą być wstrzymane. Obecnie przed sądem toczy się 40 spraw. 10 dotyczy związków z wywiadem i kontrwywiadem.

foto Archiwum RMF

22:20