Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jak podkreślono, pieniądze klientów nie są zagrożone i nie muszą oni podejmować żadnych działań w związku z tą sytuacją. Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, będzie działał pod nazwą VeloBank S.A.

3 października działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem będzie obok BFG System Ochrony Banków Komercyjnych S.A., utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyjaśnił, że przeniesienie działalności Getin Noble Banku odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą rozpoczęto ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową GNB. Na cały proces przeznaczono 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia. 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podał, że Getin Noble Bank od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, a 29 kwietnia bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

Ważne informacje dla klientów Getin Noble Banku

"Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking" - uspokaja w komunikacie Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Klienci tak jak do tej pory mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się też numery rachunków bankowych, strony logowania oraz hasła i loginy do bankowości internetowej. Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w złotych. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku, jednak również je należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. 

Infolinie dla klientów Getin Noble Banku

Działa całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych Getin Noble Banku pod numerem 48 664 919 797 lub 48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 pod numerami 48 608 019 700 lub 48 32 604 30 25.

Bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy. Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu.

Jak długo będzie istniał bank pomostowy?

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski poinformował, że bank pomostowy, który powstanie po Getin Noble Banku, może istnieć 2 lata z możliwością przedłużenia o rok za zgodą Komisji Europejskiej. Jeśli w ciągu trzech lat nie uda się go sprzedać, powinna być przeprowadzona likwidacja lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Zapewnił, że Fundusz rozpocznie proces poszukiwania nabywcy bardzo szybko. Ocenił, że realnie znalezienie nabywcy może potrwać co najmniej 10 miesięcy.

Prezes BFG pytany, dlaczego nie zdecydowano się przenieść kredytów walutowych, w tym frankowych, do banku pomostowego, odparł, że bank z frankami byłby "niesprzedawalny". Po wyjęciu kredytów frankowych i dokonaniu odpisów związanych z poszczególnymi klasami aktywów bank ma szanse zarabiania całkiem dobrych pieniędzy. Myślę, że znajdą się chętni na jego przejecie - stwierdził Tomaszewski.

Mariusz Wojtacha z BFG poinformował, że Fundusz analizuje możliwość złożenia wniosków o zawieszenie postępowań sądowych z udziałem kredytobiorców frankowych. Sama instytucja resolution i tak nie pozwala na egzekwowanie prawomocnych wyroków z podmiotu rezydualnego. To może nastąpić dopiero po ogłoszeniu upadłości - dodał Tomaszewski.

Opracowanie: