Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił przelewy świadczeń emerytalnych i rentowych do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej "Jowisz" w Czeladzi. Osoby, które miały tam rachunek, powinny podać ZUS nowy numer konta. Wypłaty wstrzymano, bo Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SKOK "Jowisz".

Uspokajamy osoby, które obawiają się o swoją emeryturę, czy świadczenia - pieniądze nie będą wychodziły do tego SKOK - powiedział rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Wstrzymaliśmy przelewy, wrócą też pieniądze, które miały trafić do tego banku - dodał.

ZUS będzie się kontaktował z osobami, które miały tam konta i nie otrzymały świadczeń, ale zachęca też do samodzielnej wizyty w placówkach Zakładu. Andrusiewicz podkreślił, że nikt z ZUS nie będzie chodził do mieszkań, zmiany rachunku będzie można dokonać w siedzibie zakładu.

W miniony piątek rano KNF poinformowała, że zawiesiła działalność SKOK "Jowisz", bo jej aktywa nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. KNF zapowiedziała też wniosek do sądu o upadłość.

(dp)