Idea Bank to nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF - poinformował rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. Bank został wpisany w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Komunikat rzecznika informuje o wpisaniu na listę "Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie".

"Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego)" - czytamy.
Rzecznik zwraca zarazem uwagę, że wpisanie na listę ostrzeżeń może dotyczyć fragmentu działalności podmiotu, ale nie musi się odnosić do innych sfer tej działalności.

KNF informuje, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016 - 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF - czytamy w komunikacie rzecznika.

Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych - w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego - w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez Bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru - głosi komunikat.

Idea Bank jest jednym z banków kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego. Był też jednym z podmiotów oferujących obligacje spółki GetBack.

Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, szef KNF Marek Chrzanowski w marcu miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł. Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Te same informacje opublikował także "Financial Times".

Na środę rano do KPRM Chrzanowskiego wezwał premier Mateusz Morawiecki, żądając od szefa KNF natychmiastowych wyjaśnień. Szef rządu zlecił jednocześnie prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Po południu we wtorek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję z pełnionej przez siebie funkcji. Szef rządu przyjął tę dymisję.

Leszek Czarnecki jest większościowym udziałowcem szeregu spółek notowanych na GPW - m.in. Getin Holding, Getin Noble Bank oraz Idea Bank.

Pod koniec września Getin Noble Bank podał w raporcie, że strata netto grupy w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 116,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 17,6 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych zakwalifikowała we wrześniu Getin Holding na listę alertów i wykreśliła akcje spółki z indeksu sWIG80 i WIG-banki.

W sierpniu Getin Noble Bank i Idea Bank rozpoczęły współpracę przy analizie i przygotowaniu rozważanego połączenia.

Idea Bank podał pod koniec września w raporcie, że strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 404,6 mln zł wobec 53,9 mln zł zysku netto przed rokiem.

Idea Bank przeżywa kłopoty m.in. w związku z zaangażowaniem w akcje sprzedaży obligacji spółki windykacyjnej GetBack, niegdyś także należącej do grupy Czarneckiego, ale sprzedanej przez niego w 2016 roku.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.


(mpw)