Jest porozumienie związków zawodowych ze spółką ArcelorMittal Poland - właścicielem m.in. krakowskiego kombinatu. Miesiąc temu ogłoszono, że w krakowskiej hucie na stałe zamknięty zostaje Wielki Piec: decyzja ta dotknęła bezpośrednio 650 pracowników.

Po protestach i wielu rozmowach dzisiaj związkom zawodowym i władzom spółki udało się wypracować kompromis.

"Dla dużej części pracowników Wielkiego Pieca i stalowni znaleźliśmy dodatkowe miejsca pracy w zakładach ArcelorMittal Poland i w spółkach zależnych w Krakowie" - podkreśla przedstawicielka spółki Marzena Rogozik.

Część zatrudnionych ma natomiast znaleźć pracę w hucie w Dąbrowie Górniczej: mają mieć zapewniony transport i wypłacany dodatek.

Marzena Rogozik dodaje również, że "część pracowników przejdzie na emeryturę, a kolejna grupa niebawem nabędzie uprawnienia emertytalne".

"Wszystkim obejmującym nowe stanowiska w innym zakładzie gwarantujemy utrzymanie płacy zasadniczej na niezmienionym poziomie" - podsumowuje przedstawicielka spółki.

Decyzja ArcelorMittal Poland o trwałym zamknięciu surowcowej części huty w Krakowie jest pokłosiem kryzysu, w jakim w związku z pandemią Covid-19 znalazło się europejskie hutnictwo, i wyzwaniami, z jakimi mierzy się branża: to m.in. spadek zapotrzebowania na stal, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i ogromny wzrost importu spoza Europy.

Opracowanie: