W Polsce działa specjalny system "dokumenty zastrzeżone". Chroni on osoby, które utraciły dowód, lub prawo jazdy przed wykorzystaniem dokumentu np. do kradzieży. W kontekście coraz częstszych prób wyłudzeń samo zgłoszenie utraty dokumentów na policji, czy w urzędzie, już nie wystarcza.

Powinniśmy jak najszybciej - dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia - zgłosić taki fakt zgubienia dokumentu naszemu bankowi, składając wniosek w systemie "dokumenty zastrzeżone". Jest to możliwe wyłącznie w placówkach banków.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
- natychmiast zastrzec je w systemie "dokumenty zastrzeżone"
- powiadomić policję  
- zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną ( informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)

Gdzie i jak zastrzegać dokumenty?
- w każdej placówce swojego banku
- jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać? Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:
- dowód osobisty
- paszport
- prawo jazdy
- książeczka wojskowa
- książeczka żeglarska
- dowód rejestracyjny
- karta pobytu

Zastrzegane są także:
- dowody rejestracyjne
- karty płatnicze

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?
Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

Skradzione dokumenty wykorzystywane są m.in. do:
- wyłudzenia pożyczki
- wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat
- kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów
- zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków

Jak działa system "dokumenty zastrzeżone"
Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu dokumenty zostały skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w banku. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Informacje z jednego banku, poprzez system "dokumenty zastrzeżone" są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z systemu. Oprócz wszystkich banków korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, czy poczta. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

System "dokumenty zastrzeżone" ma duży zasięg. Zastrzeżenia przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach w czasie niemal rzeczywistym. W centralnej bazie danych systemu zgromadzono do tej pory ponad 850 tysięcy informacji o utraconych dokumentach. Tylko w 2012 roku policja odnotowała ponad 12 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby. 

Związek Banków Polskich