Stanowisko nowego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obejmie Ireneusz Wilk. Wcześniej pełnił on funkcję dyrektora departamentu zezwoleń i koncesji w MSWiA. Powołanie go na to stanowisko ma zapobiec praniu "brudnych pieniędzy".

Celem ustawy, na mocy której powołano inspektora, jest przede wszystkim zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Według tych przepisów, wszystkie przeprowadzane transakcje o wartości powyżej 10 tysięcy euro, muszą być rejestrowane. Informacje na ich temat mają być przekazywane właśnie inspektorowi. Każda instytucja począwszy od banku, poprzez dom maklerski, pocztę i kantor zostanie zobowiązana do przekazywania tych danych. Inspektor będzie mógł wstrzymać transakcję na dwa dni, jeśli stwierdzi, że jest ona podejrzana. Za odmowę przekazania informacji albo za ich fałszowanie grozi 5 lat więzienia.

Jak poinformowało Ministerstwa Finansów, w Polsce "pierze się" rocznie około 3 miliardów dolarów.

8:40