W październiku 2021 roku ceny towarów i usług w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu wzrosły o 6,8 procent – podał Główny Urząd Statystyczny, rozszerzając poprzedni tzw. szybki szacunek.

GUS pod koniec miesiąca publikuje tzw. szybki szacunek inflacji. W połowie miesiąca podaje natomiast pełne opracowanie tego, co drożało w gospodarce. 

Zgodnie z danymi GUS, ceny w październiku były wyższe o 6,8 proc. w porównaniu z październikiem poprzedniego roku. W porównaniu z wrześniem ceny wzrosły o 1,1 proc. 

Co drożeje najbardziej?

Zgodnie z danymi GUS, towary oraz usługi podrożały o 6,8 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe są droższe o 5 proc. niż w zeszłym roku. Znacznie droższe jest mięso drobiowe (18,8 proc.) oraz tłuszcze roślinne (15,5 proc.). Wyraźnie więcej płacimy także za cukier (11,3 proc.) oraz pieczywo (9,4 proc.). 

Droższe jest także użytkowanie mieszkania, co jest konsekwencją rosnących cen energii. Za prąd płacimy 9,5 proc. więcej niż przed rokiem, a za gaz 16,1 proc. Mocno podrożał także opał - o 18,3 proc. Wciąż znacząco na inflację wpływają ceny wywozu śmieci, które są o 18,5 proc. droższe niż przed rokiem. 

Wciąż Polacy borykają się z drożejącymi paliwami. Ich ceny są o 33,9 proc. wyższe niż przed rokiem. Benzyna jest o 31 proc. droższa, a olej napędowy - o 34,5 proc. 

Inflacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W kolejnych miesiącach spodziewany jest wzrost cen, co ma związek m.in. z sytuacją na rynkach światowych. 

NBP w reakcji na rozpędzającą się inflację podniósł stopy procentowe, w nadziei, że wyhamuje to wzrost cen w przyszłości.