Amerykański koncern samochodowy General Motors złożył wniosek o sądową ochronę przed wierzycielami, inicjując w ten sposób postępowanie upadłościowe.

Przez kolejne trzy miesiące firma ma być restrukturyzowana. 60 procent jej udziałów przejmie rząd USA, a 12 procent - kanadyjskie władze. Roszczenia ubezpieczonych wierzycieli, głównie banków, mają zostać w pełni pokryte.

Posunięcie to łączy się z popieranym przez administrację prezydenta Baracka Obamy planem, by po wyzbyciu się przez silnie zadłużony GM znacznej części jego aktywów państwo przejęło większościowy udział w zreorganizowanej spółce.