Okazuje się, że najgorszymi uczniami w europejskiej klasie są ci, którzy nas najbardziej krytykują i straszą utworzeniem Unii dwóch prędkości. Komisja Europejska opublikowała ranking dostosowania narodowego ustawodawstwa państw członkowskich Unii do prawodawstwa unijnego.

Francja, Belgia, Niemcy i Luksemburg, które najgłośniej mówią o utworzeniu grupy pionierskiej, czy unijnej awangardy wypadają najgorzej w tym rankingu. Mają ponad 50 nie wdrożonych ustaw. To one nasiliły swoje groźby po tym jak Polska i Hiszpania zablokowały europejską konstytucję.

Do tej grupy często zalicza się Włochy, które jak wyszło na jaw trochę lepiej radzą sobie z dostosowaniem do unijnego ustawodawstwa. Jednak to przeciwko nim toczy się najwięcej postępowań karnych za opóźnienia w tej dziedzinie.

Znacznie lepiej w tym rankingu wypadają kraje uchodzące za eurosceptyczne, czyli Skandynawowie i Wielka Brytania. Jak widać, jeżeli powstanie europejska awangarda – będzie to awangarda leserów.

06:30