Czy naszą wschodnią granicę kontrolować będą "europejskie" patrole? Bruksela ma wątpliwości co do szczelności naszej granicy i korupcji wśród celników. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Otto Schilly zaproponował utworzenie Europejskich Sił Ochrony Granic, które rozlokowanoby na zewnętrznych rubieżach poszerzonej Unii Europejskiej. Dziś z tą inicjatywą zapozna się wiceminister MSWiA Piotr Stachańczyk.