Czy dojdzie do porozumienia zarządu Jedynki Wrocławskiej z protestującymi od miesiąca pracownikami? Zdaniem władz firmy jest na to szansa. Zaproponowały one załodze wycofanie zwolnień dyscyplinarnych i wypłacenie odpraw po 4,5 tys. złotych.

Pracownicy, z którymi rozmawiał reporter RMF, nie zgadzają się jednak na te warunki: Idziemy już na całość. To niczego nie załatwia - mówią.

Według nich, propozycja zarządu jest niepoważna, bo odprawy miałyby być wypłacane w 4 ratach. Pracownicy boją się, że zostanie im wypłacona tylko jedna transza pieniędzy. Będziemy trwać do końca, aż nas się zwolni wedle prawa - mówią.

Mimo tych obaw, o ew. przyjęciu propozycji władz firmy zadecyduje głosowanie, do którego ma dojść w poniedziałek.