Bankowcy straszą swoich klientów i ostrzegają przed składaniem do sądów wniosków o unieważnienie kredytów we frankach szwajcarskich. Związek Banków Polskich opublikował tak zwaną analizę prawną zeszłotygodniowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok był bardzo korzystny dla frankowiczów.

Bankierzy stwierdzili, że cały wyrok TSUE może być skrajnie niekorzystny dla klientów.

Przypomnijmy: TSUE orzekł, że niektóre kredyty frankowe mogły być zawarte nielegalnie i że polskie sądy mogą te kredyty unieważniać. Klient oddałby tyle, ile wziął - bez kosztów i prowizji.

Bankowcy w swojej opinii napisali, że jeśli ktoś pozwie bank, to bank może pozwać klienta o korzystanie z nienależnego kredytu. Sugerują, że mogą pozwać kredytobiorcę na większą kwotę niż ta, którą planuje zaoszczędzić.

"Bankowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału oraz roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału. Przez czas ustalony w umowie, kredytobiorca mógł bowiem korzystać z oddanego mu kapitału, natomiast bank nie mógł żądać jego zwrotu przed nadejściem terminu określonego w umowie. To świadczenie banku ma również swoją wartość, której zwrotu bank może domagać się na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu" - czytamy.

“W przypadku unieważnienia umowy roszczenie banku mogłoby istotnie przewyższyć stan zobowiązań, który istniałby przy utrzymaniu umowy w mocy" - dodaje ZBP.

"To bezczelne straszenie klientów" - usłyszał dziennikarz RMF FM w biurze Rzecznika Finansowego. Pracownicy biura twierdzą, że klienci nie muszą się obawiać.

 

Opracowanie: