Klienci Banku Częstochowa odzyskają swoje pieniądze - zapewnili po dzisiejszym walnym spotkaniu akcjonariusze banku. Sposobem na ratowanie placówki ma być sprzedaż akcji banku inwestorowi strategicznemu.

Akcjonariusze ustalili dziś, że bank podniesie swój kapitał poprzez sprzedaż akcji. W tym tygodniu zbierze się komisja nadzoru bankowego, która wybierze inwestora. "Mam nadzieję, że po posiedzeniu komisji będziemy mogli rozpocząć podejmowanie działań ze stopniowym uruchomieniem banku, musimy bowiem dostać takiej płynności, która zaspokoi wszystkich” – mówił prezes zarządu banku Marek Hakowski. Zakupem akcji zainteresowany jest m.in. Budbank. "Trudno uprzedzać ostateczny wynik rozmów i psuć klimat na przyszłość” – mówił ostrożnie prezes zarządu Budbanku Wojciech Dziewulski.

Na razie na drzwiach placówek banku wiszą komunikaty dotyczące kolejności wypłat. Wiadomo już, że jako pierwsi na otrzymanie pieniędzy mają szansę emeryci i renciści. O terminach bank poinformuje ich telefonicznie lub listownie.

20:45