17 listopada obchodzony jest we Włoszech Dzień Czarnego Kota. Celem tej inicjatywy obrońców zwierząt jest uwrażliwienie opinii publicznej na los czarnych kotów i sprzeciw wobec praktyk ich demonizowania oraz rytualnych mordów.

W trakcie tego dnia, obchodzonego od 2004 roku, zbierane są pieniądze na schroniska dla kotów oraz na rzecz organizacji opiekujących się kocimi koloniami w miastach.

W Rzymie jedna z największych znajduje się w starożytnych ruinach przy Largo Argentina.

Stowarzyszenie obrońców zwierząt i środowiska AIDAA zaapelowało do Włochów, by odwiedzali z okazji tego święta kolonie kotów i schroniska, oferując chęć pomocy i wykonanie tam drobnych prac.

Czarne koty wymagają szczególnej obrony przed ludzkimi przesądami, bo wciąż są tępione za to, że rzekomo przynoszą pecha - przypominają autorzy niedzielnych inicjatyw zorganizowanych w całym kraju. Zwracają uwagę, że wyjątkowej troski czworonogi te wymagają w czasie obchodów Halloween, gdy wciąż notuje się przypadki ich zabijania.