Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzec Dzieci UNICEF obchodzi 65 rocznicę swego istnienia. Jego pomysłodawcą i założycielem był polski naukowiec Ludwik Rajchman. Powołana przez niego organizacja niesie pomoc dzieciom z całego świata.

Początek UNICEF-u sięga 1943 roku, kiedy Alianci, przewidując ogromne zniszczenia wojenne, powołali do życia UNRRA - Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy. Po zakończeniu II wojny światowej, rząd USA wycofał się z pomocy dla krajów Bloku Wschodniego. Ludwik Rajchman, polski delegat do UNRRA, uznał wtedy, że potrzebna jest organizacja pomagająca dzieciom niezależnie od miejsca, w którym przyszły na świat. W 1946 roku wysunął więc odpowiedni postulat, który posłużył do utworzenia UNICEF-u.

Już w 1947 roku organizacja ta zaczęła akcję szczepień przeciwko najgroźniejszym chorobom wieku dziecięcego. Dziś dostarcza 40 proc. wszystkich szczepionek dla dzieci w krajach rozwijających się.

W roku 1953 UNICEF staje się agendą ONZ i rozszerza swoją działalność na wszystkie kontynenty. Rok później aktor komediowy Danny Kaye został pierwszym Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. Do tego grona należą dziś m.in. David Beckham, Leo Messi, sir Roger Moore, Susan Sarandon, Orlando Bloom, Jackie Chan i Mia Farrow. UNICEF został też uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla w 1965 roku.

W Polsce organizacja ta była obecna od początku swego istnienia, a stałe biuro powstało na początku lat 60. Zajmowała się ona m.in. dożywaniem i dostarczaniem wyprawek dzieciom w trudnych czasach powojennej odbudowy. Od kiedy w 2002 roku Polska została zaliczona przez ONZ do państw wysoko rozwiniętych, większość działań Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF została skierowana do krajów najuboższych.

Fundusz działa w 190 krajach i każdego roku ratuje życie 7 mln dzieci. Walczy też o prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości i ochrony.