Do dyspozycji mają kilkaset hektarów lasów i łąk - i mogą czuć się tam naprawdę wolne. Druga co do wielkości rezerwatowa hodowla konika polskiego - w Kliniskach pod Szczecinem - kończy właśnie 10 lat: dekadę temu na łąki nad Iną wypuszczono pierwszych potomków tarpana.

W rezerwacie konika polskiego w Kliniskach żyje obecnie prawie 40 zwierząt. Tworzą trzy tabuny, w których klaczami opiekują się trzy ogiery.

Co roku wiosną na świat przychodzą źrebaki. Te z cennych linii genetycznych są zostawiane w hodowli, pozostałe trafiają do nowych domów.

Konie z Klinisk żyją tak jak ich dzicy przodkowie.

"Mają do dyspozycji ponad 30 hektarów łąk nad rzeką Iną i ponad 600 hektarów lasu. To, gdzie przebywają, zależy od pogody. Teraz na noc idą do lasu, tam odpoczywają, a wczesnym rankiem udają się na łąki, gdzie spędzają dzień, jedząc i drzemiąc" - opowiada reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej zajmująca się konikami Anna Liśkiewicz.

Teren, na którym żyją, konie podzieliły między siebie. Każdy tabun ma swoje pieczołowicie oznakowane terytorium: końskie rodziny starają się nie wchodzić sobie w drogę.

Zwierzęta mają jedynie sporadyczny kontakt z człowiekiem, nie są dokarmiane, czyszczone, nie odwiedza ich kowal. Żyją tak jak tarpany, od których koniki polskie pochodzą.

Jedyna ingerencja człowieka w ich życie to opisywanie źrebiąt i odławianie młodych koni, które muszą opuścić rezerwat. Zanim skończą rok, ogier i tak wygania podrostki ze stada.

Pojawienie się koników nad Iną miało pozytywny wpływ na ekosystem.

"Wcześniej łąki ubożały mocno przez to, że nie było naturalnych kosiarek. Teraz konie wyjadają ekspansywną roślinność zielną i dają szansę rosnąć innym roślinom. Były nawet prowadzone badania na ten temat. Wpływ koników jest jedynie pozytywny" - podkreśla w rozmowie z Anetą Łuczkowską zastępca nadleśniczego z Klinisk Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski.

Koniki z Klinisk można zobaczyć na żywo: dla zwiedzających dostępna jest zagroda pokazowa, mieszcząca się między Strumianami a Kliniskami. Można również wejść na teren rezerwatu i poszukać któregoś z trzech stad.

Opracowanie: