W Krakowie po raz pierwszy w Polsce odbył się Europejski Egzamin z chirurgii. Dwunastu lekarzy m.in. z Kanady, Syrii i Turcji starało się o certyfikat dający uprawnienia do wykonywania zawodu chirurga w całej Unii Europejskiej. Egzamin był bardzo trudny, a egzaminowało dwóch polskich profesorów.

Egzaminowani spotkali się z egzaminatorami przy sześciu "stacjach" egzaminacyjnych. Pytania miały formę testu lub ilustracji graficznych. Na podstawie materiału ilustrującego poszczególne etapy zabiegów chirurgicznych oraz na podstawie rozmowy, egzaminatorzy mogli się zorientować, co potrafi kandydat - tłumaczy sekretarz Towarzystwa Chirurgicznego profesor Jan Kulig.

Jak się dowiedzieliśmy egzamin zdało 9 z 12 kandydatów.