„Liczba zachorowań (na Covid-19 – red.) jest naprawdę bardzo mała. Ostatnią falę mamy za sobą. Tygodniowy poziom zakażeń utrzymuje się na poziomie 300 na dobę. Mamy poczucie, że sytuacja jest komfortowa” – mówił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o sytuację związaną z pandemią koronawirusa w Polsce.


Robert Mazurek przytoczył swojemu gościowi apel ekspertów o przywrócenie masowego testowania na koronawirusa Covid-19. To daleko idący postulat. Pamiętajmy, że u lekarza rodzinnego możemy wykonać test. Jeśli mamy infekcję i nie jesteśmy pewni, z czego ona wynika, możemy u lekarza wykonać szybki test antygenowy, który pozwoli zidentyfikować, czy mamy do czynienia z Covid-19 - uspokaja minister zdrowia.

Adam Niedzielski: Wprowadzamy rozwiązania lojalnościowe dla studentów medycyny

Jarosław Kaczyński powiedział, że studenci medycyny, którzy ukończyli studia w Polsce, ale chcą podjąć pracę za granicą, powinni pokryć koszty skończonych studiów. Robert Mazurek zapytał, czy taką opinię podziela też minister Adam Niedzielski.

Mamy rozwiązania, które można nazwać lojalnościowymi. Mamy tak w przypadku rezydentur, czyli tego, co się dzieje po skończeniu studiów. Jeżeli wybierze się priorytetową specjalizację, która wiąże się z wyższym stypendium dla rezydenta, to wiąże się to z pewnym obowiązkiem odpracowania tego - odpowiedział gość w Porannej rozmowie w RMF FM.

Kolejne rozwiązanie lojalnościowe związane jest z kredytem studenckim, który może zostać umorzony, jeżeli student podejmie pracę na 10 lat w publicznym systemie ochrony zdrowia. W pozostałych przypadkach, o możliwościach kształcenia i przemieszczania się, decydują dyrektywy unijne. Zwykłe studiowanie, na zasadach ogólnych, nie może być objęte zasadami lojalnościowymi - podkreślił minister zdrowia.

Gość Roberta Mazurka dodał, że trwają prace nad systemem stypendialnym, który pomagałby w studiowaniu, ale równocześnie byłby zobowiązaniem do odpracowania go w publicznej ochronie zdrowia.

"Poziom kształcenia lekarzy absolutnie nie spadnie"

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, czy nie martwi się o poziom kształcenia lekarzy. Studia lekarskie pojawiają się nie tylko na uniwersytetach, ale też w mniejszych ośrodkach kształcenia.

Poziom kształcenia lekarzy absolutnie nie spadnie - zapewnił Adam Niedzielski. Nacisk na jakość w ostatnich latach jest zdecydowanie większy niż wcześniej - dodał.

Adam Niedzielski odpowiedział również na pytania o wprowadzenie ustawy dotyczącej powstania sieci onkologicznej, która ma zagwarantować pacjentom z nowotworem równy poziom leczenia w każdym ośrodku w Polsce. Będziemy płynnie przechodzić z pilotażu do rozwiązania systemowego. Projekt, który przygotowaliśmy, będzie rozpatrywany do końca listopada na Radzie Ministrów. Myślę, że każdy wykaże się dobrą wolą, mówię o Sejmie, Senacie i panu prezydencie, który jest wielkim zwolennikiem tego rozwiązania - stwierdził szef resortu zdrowia w Porannej rozmowie w RMF FM.

Niedzielski: Zmieniamy model opieki psychiatrycznej

Zmieniamy model świadczenia opieki psychiatrycznej. On przestaje być oparty na szpitalach i tych oddziałach dziennych czy całodobowych, które były jedynym miejscem, gdzie można było udzielić opieki. Dołożyliśmy segment w postaci poradni środowiskowych, które w tej chwili funkcjonują w 340 miejscach - mówił Adam Niedzielski w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM.

Minister zdrowia nie zgadza się z tezą, że psychiatria dziecięca w Polsce jest w  dramatycznym stanie. Brakuje lekarzy, dlatego zmieniliśmy model świadczenia opieki psychiatrycznej, który w większym stopniu angażuje psychologów. Do tej pory rzeczywiście mieliśmy model oparty na szpitalach psychiatrycznych, gdzie dzieci były bezpośrednio przyjmowane, dochodziło do stygmatyzacji - stwierdził Niedzielski.

Minister był pytany też o to, kiedy Krajowa Sieć Kardiologiczna, która obecnie jest w fazie pilotażu i od początku listopada obejmuje siedem województw, stanie się programem ogólnokrajowym. W tej chwili absolutnie takiej daty nie podam, bo kardiologia podąża tą samą ścieżką, którą podążała onkologia, gdzie mieliśmy pilotaż, który był pilotażem wieloletnim. Tutaj pilotaż jest po to, żeby zrobić to, co zostało zrobione w onkologii - żeby wypracować przed wszystkim procedury, które mają być standardowe, wypracować rozwiązania koordynacyjne, czyli współpracy między poszczególnymi ośrodkami - zastrzegł Niedzielski.

Niedzielski: Znieśliśmy limity na usługi medyczne nieobjęte ryczałtem

Szef resortu zdrowia odniósł się też do doniesień, że placówki medyczne zaczynają przeżywać oblężenie po okresie pandemii. Na blisko dwa miesiące przed końcem roku szpital w Siedlcach wykonał już 113 proc. przydzielonego mu ryczałtu. "Podjęliśmy decyzję o tym, że te usługi medyczne, które są poza ryczałtem, będą rozliczane niezależnie od poziomu wykonania, czyli znieśliśmy tzw. limity" - zapewnił Niedzielski. "Będziemy w tym roku przyjmowali rozwiązanie, które będzie nagrodą dla tych, którzy przekraczając ryczałt, pomagają odbudować zdrowie publiczne w Polsce" - dodał minister zdrowia. Zastrzegł jednak, że "w przyszłym roku zdecydowanie będzie zmniejszony zakres ryczałtu, jeżeli chodzi o usługi medyczne."

Niedzielski odpowiedział też na zarzuty Federacji Przedsiębiorców Polskich, która alarmuje, że rząd dołożył NFZ-owi obowiązków, jak np. przejęcie finansowania ratownictwa medycznego, szczepionek czy leków dla seniorów i kobiet w ciąży, ale nie przekazał Funduszowi na to dodatkowych pieniędzy z budżetu. "Pieniędzy mu wystarczy. Proszę rzucić okiem na plan finansowy NFZ-u, gdzie wszystkie zadania, jakie ma do realizacji, są już pokryte finansowaniem" - zapewnił Niedzielski.