Mózg kobiety i mężczyzny jest inaczej zorganizowany - ogłaszają naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii. Wyniki ich pionierskich badań pokazują, dlaczego kobiety i mężczyźni tak bardzo się różnią. Autorzy pracy opublikowanej na łamach czasopisma "Proceedings of National Academy of Sciences" twierdzą, że to odmienna architektura mózgu u obu płci sprawia, że jedna i druga ma swoje silniejsze i słabsze strony. I wygląda na to, że się uzupełniają.

Stereotypowe różnice między kobietą i mężczyzną, między tym, w czym jedna płeć lepiej sobie radzi, a tym, w czym druga jest lepsza, mogą być zapisane w mózgu. Do takiego wniosku prowadzi lektura doniesień naukowców z Perelman School of Medicine Uniwersytetu Pensylwanii. Przeprowadzili oni z pomocą nowoczesnej metody obrazowania tensora dyfuzji (DTI) badania, które pokazały różnice sieci połączeń nerwowych mózgu kobiety i mężczyzny. Różnice te mogą mieć konkretne konsekwencje dla naszych zachowań i sposobu radzenia sobie z zadaniami.

W badaniach uczestniczyło 949 osób (w tym 521 dziewcząt i kobiet) w wieku od 8 do 22 lat. Metoda DTI pozwala wyróżnić włókna łączące różne ośrodki mózgu, dzięki jej zastosowaniu udało się stworzyć mapę połączeń, która u mężczyzny i kobiety okazuje się różna. Wyniki badań pokazały też, że różnice są do wieku około 13 lat niewielkie, pojawiają się stopniowo w okresie dojrzewania.

Struktura mózgu mężczyzny wykazuje dominację połączeń między przednią i tylną częścią tej samej półkuli. To w uproszczeniu oznacza ścisłe powiązanie odbieranych bodźców z podejmowanymi działaniami. Zdaniem badaczy może to tłumaczyć, dlaczego mężczyźni zwykle łatwiej uczą się nowych czynności i są szybsi w działaniu, mają też lepsze zdolności przestrzenne.

U kobiet zauważono z kolei znacznie więcej połączeń między prawą i lewą stroną mózgu. To, zdaniem naukowców, tłumaczy zwiększone zdolności analityczne i wyższy poziom intuicji, a także łatwość godzenia różnych zadań. Prawdopodobnie dlatego kobiety mają lepszą pamięć do słów i twarzy, łatwiej się koncentrują i mają lepsze zdolności społeczne.

Dla kontrastu, inną prawidłowość dostrzeżono w móżdżku, który odpowiada między innymi za koordynację ruchów. W móżdżku mężczyzn odkryto większą liczbę połączeń między prawą i lewą półkulą. U kobiet, ściślejsze powiązania w obrębie jednej półkuli.

Badacze z Pensylwanii twierdzą, że to odmienna architektura mózgu kobiety i mężczyzny sprawia, że jedna i druga płeć mają swoje silniejsze i słabsze strony. Nie ma się co na to obrażać, trzeba to wykorzystywać.