Suwałki, bo stąd nadawaliśmy pierwsze w nowym roku "Twoje Miasto w Faktach RMF FM", to prawie 70-tysięczne miasto nad rzeką Czarna Hańcza w województwie podlaskim. W niewielkiej odległości przebiegają tu granice z Litwą, Obwodem Kaliningradzkim i Białorusią. Region ten zaliczany jest do najzimniejszych obszarów Polski, przez co nazywany jest często "polskim biegunem zimna".

Historia miasta sięga XVII wieku, kiedy to zakon kamedułów z pobliskiego klasztoru w Wigrach, na wyludnionych terenach dawnej Jaćwieży rozpoczął zakładanie osad. Jedna z nich dała początek Suwałkom, a prawa miejskie w roku 1720, przywilejem królewskim potwierdził król August II Mocny. W swojej trzywiekowej historii miasto znajdowało się w granicach Polski, Litwy, Rosji i Niemiec by po okresie okupacji, w roku 1945 ponownie wrócić do Polski. Suwałki są największym miastem Suwalszczyzny - historycznej krainy leżącej w granicach utworzonej w roku 1867 Guberni Suwalskiej, która rozciągała się także na ziemiach należących obecnie do Litwy i Białorusi.

Ze względu na bogactwo nieskażonej przyrody, cała Suwalszczyzna to obszar zaliczany do Zielonych Płuc Polski - idei, której twórcą jest polityk, leśnik i ekolog Krzysztof Wolfram. Aby chronić to bogactwo utworzono tu szereg obszarów chronionych - m.in. Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy czy Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Mimo, że Suwałki i region leżą na obszarze bogatym w zasoby rud żelaza, wanadu i ołowiu, to jednak ze względu na głębokość ich zalegania, ochronę przyrody i Zielone Płuca Polski złoża nie są eksploatowane. W mieście rozwinął się jedynie przemysł drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych, turystka i usługi. Na chętnych do zainwestowania czeka Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Maria Konopnicka. W Suwałkach są krasnoludki

Aby poznać czasy i miejsce, w którym urodziła się i przez 7 lat mieszkała autorka "Roty" obowiązkowo zajrzeć trzeba do Muzeum im. Marii Konopnickiej, znajdujące się w domu rodzinnym poetki. W stałej ekspozycji "Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu" obejrzeć można  fotografie, dokumenty, obrazy, rzeźby, cytaty pochodzące z utworów poetki i jej licznie prowadzonej korespondencji, a także listy i wypowiedzi związanych z nią ludzi. Jest tu także sala poświęcona ówczesnym Suwałkom. Inne miejsca związane z Marią Konopnicką to: Plac jej imienia, pomnik poetki odsłonięty w roku 2010 w 100. rocznicę jej śmierci, oraz pomnik i marmurowa ławka stojące przed Muzeum, odsłonięte w roku 2012, w 170. rocznicę urodzin.

O tym, że Maria Konopnicka była związana z Suwałkami świadczy także szlak jej imienia "Krasnoludki są na świecie". Spacerując po najciekawszych miejscach miasta poznamy wszystkich krasnali z baśni "O krasnoludkach i sierotce Marysi".

Klasztor kamedułów

Wigierski klasztor jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Suwalszczyzny. W 1667 roku król Jan Kazimierz nadał wyspę na Wigrach wraz z zabudowaniami, okoliczne jeziora oraz część porastającej te tereny puszczy zakonowi kontemplacyjnemu kamedułów. Kameduli przybyli tu rok później i przystąpili do budowy kaplicy, kościoła i niezbędnych budynków gospodarczych. Jednak w 1671 roku wybuchł tu olbrzymi pożar, który wszystkie drewniane zabudowania zniszczył. Odbudowę rozpoczęto w roku 1694 roku i ukończono ją dopiero 50 lat później. Powstał duży, murowany zespół klasztorny z kościołem i budynkami gospodarczymi. 

Na terenie klasztoru możemy zwiedzić apartamenty i Kaplicę Papieską, krypty kościelne, wieżę widokową, wystawy kamedulskie oraz czytelnię Jana Pawła II, ufundowaną po jego noclegu na terenie Klasztoru w roku 1999. Oferowane są także noclegi. Jako ciekawostkę należy dodać, że w obiektach klasztoru kręcone były sceny do filmu Stanisława Tyma "Ryś".