Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej zmniejszyła karę dla bohatera tzw. afery biletowej Kazimierza Grenia. Zamiast 10 lat został zdyskwalifikowany na 4.

Wobec Kazimierza Grenia, prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 2 kwietnia wszczęto postępowanie dyscyplinarne z powodu naruszenia norm etyczno-moralnych. Kilka dni wcześniej miał on pod stadionem w Dublinie sprzedawać pochodzące z puli okręgowego związku, którym kieruje, bilety na mecz eliminacji mistrzostw Europy Irlandia - Polska za cenę wyższą od nominalnej.

10 kwietnia zarząd związku, na osobisty wniosek Kazimierza Grenia, zawiesił go w prawach członka do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed organami jurysdykcyjnymi PZPN, ale nie dłużej niż do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Z kolei 2 czerwca Komisja Dyscyplinarna związku ukarała go 10-letnią dyskwalifikacją. Ta została teraz skrócona do czterech lat.

(MN)