Spadają obroty polskich biur turystycznych - a turyści z zachodu coraz

rzadziej przyjeżdżają do Polski. Jest tak dlatego, że na świecie nie

mamy dobrej prasy - przewodniki i MSZ-ety odradzają wycieczki do

Polski, i szeroko informują o rosnącej tu przestępczości.

Na dodatek wciąż drożeje benzyna, polska gospodarka coraz wolniej się

rozwija - a to z kolei znaczy, że statystyczny obywatel coraz mniej

może wydać na wyjazd na wczasy, nawet te krajowe.

Taka jest diagnoza postawiona polskiej branży turystycznej, przez

Polską Izbę Turystyki.

TURYŚCI 0:41