W nowym roku wzrośnie wysokość podatków od nieruchomości we Wrocławiu; mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska zapłacą też więcej w przyszłym roku za wywóz śmieci.

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosną stawki podatków od nieruchomości we Wrocławiu. Na przykład podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,16 zł od metra kwadratowego powierzchni - w tym roku danina ta wynosi 1,03 zł.

Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie w przyszłym roku 1 zł od metra kwadratowego, gdy w tym roku jest to 0,89 zł. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie od nowego roku 28,78 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej; w tym roku stawka ta wynosi 25,74 zł.

Droższy wywóz śmieci

W przyszłym rok wrocławianie zapłacą też więcej za wywóz śmieci. Od lutego 2023 r. opłata ta będzie wynosić 41,24 zł od osoby. W tym roku stawki te wynoszą od 25,5 zł do 29,5 zł od osoby lub 1,2-1,3 zł za metr kwadratowy.

W przyjętych w grudniu uchwałach o podwyżkach i zmianie systemu naliczania opłat za wywóz odpadów wprowadzono ulgi dla rodzin wielodzietnych i przedsiębiorców. Rodziny wielodzietne (2+3 i więcej) będą płacić 40 proc. mniej od całości ponoszonej kwoty.

Wrocławscy urzędnicy podkreślają też, że niezależnie od wsparcia dla rodzin wielodzietnych, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy na pokrycie kosztów związanych z ponoszonymi opłatami za odpady komunalne. O taki dodatek można wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.